top of page

Historiskt hög brist på arbetskraft – utbilda dig och bli en del av lösningen!I Arbetsförmedlingens senaste prognos för utvecklingen på arbetsmarknaden, ser man en ökad arbetslöshet – samtidigt som bristen på utbildad arbetskraft är den högsta någonsin.Om arbetsgivarna inte kan rekrytera arbetskraft med rätt kompetens samtidigt som de som saknar arbete inte matchar kompetenskraven ökar obalanserna på arbetsmarknaden. Fler behöver ta del av utbildning och andra kompetenshöjande insatser för att kunna ta de lediga jobben.


Bli en eftertraktad spelare – skaffa dig nyckelkompetens i bredbandsnäten Fibertekniker med inriktning mastteknik/mobilnät är en nyckelkompetens i bredbandsnäten och en hett eftertraktad yrkesgrupp på arbetsmarknaden. Här får du en eftertraktad utbildning som på kort tid ger dig betydande och ingående kunskaper inom fiber, mobilnät och fastighetsnät. Utbildningen har stort fokus på praktisk övning i verklighetsnära utbildningsmiljö – den innehåller sammanlagt 18 veckors arbetsplatsförlagd utbildning, s.k. LIA*, där du och en eventuell blivande arbetsgivare får lära känna varandra.


Om yrkesrollen Du jobbar huvudsakligen med installation och felavhjälpning av fibernät, mobilnät och fastighetsnät.


Vilka företag anställer Fibertekniker? Installationsbolag, entreprenörer och nätägare är de stora arbetsgivarna i branschen – variationen på möjliga arbetsgivare är stor.


Läget på arbetsmarknaden? Mycket god! Tekniker med rätt kompetens inom installation och service av våra bredbandsnät kommer efterfrågas lika länge som vi har behov av en uppkoppling, dvs så långt vi kan se in i framtiden.


Fibertekniker med inriktning mastteknik/mobilnät ⏐ 215 Yh-poäng ⏐ 43 veckor varav LIA* 18 veckor

Studieort är Hudiksvall.*LIA = Lärande i Arbete (Arbetsplatsförlagd praktik)


Välkommen till oss på Edugrade

Edugrade är en oberoende utbildningsanordnare som bedrivit avancerad utbildning inom IT och Telekom sedan 1997. Under ett tjugotal år har vi bedrivit yrkeshögskola och arbetsmarknadsutbildning och varje år går över 90% av våra studerande rakt ut i arbetslivet. Utbildningarna är utformade i nära samarbete med branschen och fungerar som en viktig rekryteringskanal. Våra uppskattade utbildare har lång erfarenhet av arbete i Sverige och på internationell nivå.Comments


bottom of page