top of page

Louise ser utbildningen som nödvändigLouise Ståhlgren hade jobbat fyra år som undersköterska inom palliativ vård när hon kände att det var dags att fördjupa sig. Ett beslut som hon tycker att fler undersköterskor bör ta.


Fysiska träffar avgjorde valet

Louise Ståhlgren blev examinerad undersköterska 2018 och började genast jobba på en enhet som arbetade med palliativ vård, ett arbetsområde som hon tycker är både givande och intressant. Efter fyra år i yrket valde Louise att ta nästa steg i karriären. ”Jag ville fördjupa mina kunskaper för att kunna ge den bästa vården och att känna trygghet i min kunskap och det jag gör” berättar Louise. Hon började söka utbildningar och hittade programmet Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård. ”På TUC Yrkeshögskola hade man fysiska träffar i distansutbildningen och kursutbudet lockade mer, för det var andra kurser än på de andra utbildningar som jag tittade på” förklarar Louise.


Brinner för sitt yrke

När det kommer till yrket specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård så är det något som Louise brinner för. ”Redan innan jag utbildade mig till undersköterska så jobbade jag i hemtjänsten med att bland annat sitta vak. Jag kände att jag ville kunna ge den bästa tänkbara vården” berättar Louise. Det ledde vidare till fortsatta studier, vilket hon inte ångrat. ”Det är intressant att arbeta inom palliativ vård. Det är så mycket mer än bara dödsögonblicket. Vi jobbar mycket med omvårdnad där det handlar om nutrition, smärtlindring och allt annat som underlättar fram till slutet”.


Närträffar blir bra tillfälle att prata med lärarna

Nu är Louise inne på sin andra termin på programmet och tycker att utbildningen lever upp till hennes förväntningar. ”Kurserna som har varit har både bekräftat de kunskaper jag har idag och jag har även lärt mig mycket nytt” berättar Louise. Hon tycker att utbildningen ger henne andra sätt att se på. Utbildningen är på distans vilket passar Louise bra, men hon understryker värdet av de fysiska träffarna som är en del av utbildningen. ”Det är så bra att få träffa mina klasskamrater och knyta band inför examensarbetet. Det har varit bra att även få träffa lärarna och kunna prata med varandra på riktigt och inte bara via Teams” förklarar Louise.


Vågar att ta de tuffa frågorna

Mervärdet av de påbörjade studierna är många enligt Louise där hon tycker att kurserna varit matnyttiga och givande. ”Jag tycker att kommunikationskursen har gett väldigt mycket. Sättet jag kommunicerar på har ändrats och det handlar om allt från de mer öppna frågorna till att våga tackla de tuffa frågorna med både patient och de anhöriga.” Louise lyfter att hon även fått ny kunskap inom omhändertagandet av personer som är i livets slutskede och hur man kan ge den bästa vården när en patient är medvetandesänkt.


Viktigt att fortbilda sig

Att Louise Ståhlgren har påbörjat specialistutbildningen menar hon är viktig. ”Inom vården söker man undersköterskor med just den här specialistkunskapen. Den är oerhört viktig. Vi har fått vidareutbildning av läkarna på avdelningen, men det blir inte alls i samma utsträckning som när man går den här typen av utbildning” säger Louise och menar att det är ett måste med denna fortbildning om man ska arbeta med palliativ vård.


Sök idag, gör skillnad imorgon

Vill du vara med och göra skillnad inom vården. Då kan programmet Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård vara något för dig.


Comments


bottom of page