top of page

Så jobbar en socialpedagog inom socialpsykiatrin

Marie Eriksson, enhetschef inom socialpsykiatrin berättar om socialpsykiatrin och hur en utbildad socialpedagog kan arbeta inom verksamheten.


Vill du vägleda människor som är i behov av en förändring i sitt liv?

Människor i alla åldrar, i utsatta situationer med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa av olika slag. Människor som behöver professionell behandling och stöd i sin utveckling.


Reveljens Socialpedagogutbildning på Yrkeshögskolenivå ger dig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som efterfrågas i branschen. Efter utbildningen kommer du framförallt kunna arbeta som socialpedagog inom socialt arbete, missbruksvård eller psykosocial behandling. Det kan vara inom boendeverksamhet dvs HVB-hem (hem för vård och boende med olika målgrupper), daglig verksamhet, som resurs på en skola, hem för ensamkommande flyktingbarn, SIS och inom kriminalvården.


Utbildningen är tvåårig och erbjuds på distans med träffar på plats i Sollefteå.

Läs mer om utbildningen och ansök på www.reveljen.eu
Comments


bottom of page