top of page

Tentan eller disken?


Universitetsstudier för med sig många utmaningar, speciellt för dig som studerar på distans. Reveljen i Sollefteå kan vara en bättre plats för studier än att sitta hemma och ett lärcentrum som Reveljen kan erbjuda mer än så.”Det är aldrig så rent hemma som under tenta-veckorna.” lyder talesättet. Disk, städ, barn,

streamingtjänster. När behovet av fokus är som störst är det mycket som riskerar att stjäla

uppmärksamhet från studierna. På Reveljen - Centrum för vuxnas lärande i Sollefteå, finns platser

anpassade för att du som studerar på distans ska kunna hitta fokus och resurser för att underlätta din

vardag.

“Det var jättebra att vara på Reveljen när vi startade” Säger Julia Irme, Lärarstudent. Hon har till

exempel haft nytta av att använda Reveljen som studielokal när hennes partner vabbat. “Reveljen

har en trevlig studiemiljö och fina rum, det är lyxigt” säger Julia.


Reveljen samlar högre utbildning och vuxenutbildning i Sollefteå och finns på kanten av

Nipanområdet i Sollefteå. Lärcentrum finns i lokaler som tidigare har varit regemente, parkeringen är

kulturminnesmärkt och du ser ut över hela Sollefteå stad. Här finns en cafeteria när du behöver en

fikapaus.


Studenter som väljer att studera från Reveljen får tillgång till Wifi, kopiator och skrivare. Det finns IT-

tekniker på plats som stöttar studenter och personal. För att du ska hitta en miljö som passar ditt sätt

att studera finns olika sorters studierum eller studieplatser. Till exempel finns Studietorget i byggnad

8, det är Reveljens miljö för självstudier med fåtöljer, höga bord och soff-bås. Behöver du skriva tenta

behöver du kanske inte åka till Universitetet eller högskolan eftersom flera lärosäten godkänner

distans-tentor skrivna på Reveljen.

“Att studera kan kännas ensamt och en sak jag funderade på var om jag bara studerade för min egen

skull. Jag ägnade ett halvår åt att skriva en uppsats, men vem är intresserad av den?” undrar

Jonathan Lange, nu Utvecklingsledare på Reveljen.


Ett av Reveljens uppdrag är att främja högre studier och därför är Reveljens personal intresserade av studenters akademiska prestationer. Det visar Sollefteå kommun genom att varje år dela ut tre stipendium på 10 000 kr var till studenter som skriver examensarbeten med koppling till Sollefteå. För att fler ska få ta del av kunskapen från studenternas forskning ordnar Reveljen föreläsningar där stipendiaterna presenterar sitt arbete.


Reveljen samlar vuxenutbildningen i Sollefteå kommun i en akademisk miljö och service till

distansstuderande är en viktig del av det. Därför är Reveljen i dialog med studenter för att bättre

kunna bidra till att de når sina mål.

“Vi önskar att du ska hitta till oss på Reveljen. Det kommer att hjälpa dig att nå dina Resultat och det

är bra för Sollefteå” säger Christer Sjödin, rektor för Reveljen.

Comments


bottom of page