top of page

TUC:s utbildningar leder till jobbAtt satsa på att utbilda sig senare i livet kan kännas som en stor sak. Då kan det kännas tryggt att veta att TUC Yrkeshögskola enbart startar utbildningar inom bristyrken och erbjuder mycket praktik för att de studerande lättare ska komma ut i arbete.


TUC Yrkeshögskola är en av Sveriges största anordnare av program inom yrkeshögskolan. Genom åren har utbildningarna klarat Myndigheten för yrkeshögskolans granskningar med bravur vilket gett fler beviljade utbildningar. Med program framtagna med näringslivet vet vi att våra studerande är rustade med rätt kompetens.


"Det har varit brist på kompetens inom denna yrkesgrupp under en väldigt lång tid"

I januari tilldelades TUC Yrkeshögskola tre utbildningar i Skellefteå, nämligen Elkonstruktör, Hotel & Restaurant Manager och Redovisningsekonom. Det innebär att Myndigheten för yrkeshögskolan ser att det finns ett stort behov av personer med rätt kompetens i Skellefteå med omnejd. Beskedet har uppskattats från flera håll, framför allt näringslivet.

– Vi på Alimak ser ett stort behov av den här utbildningen. Kursplanen är genomgången tillsammans med branschfolket i ledningsgruppen, vilket kommer ge en god grund att stå på för framtida arbete. I Västerbotten så händer det väldigt mycket just nu, många företag satsar på el och automation. Det har varit brist på kompetens inom denna yrkesgrupp under en väldigt lång tid. Med tanke på den gröna omställningen, där el och automation står för stor del är det av stor vikt att utbilda personer inom området, säger William Häggström som är automationsingenjör på Alimak.


William Häggström, automationsingenjör på Alimak i Skellefteå.
William Häggström, automationsingenjör på Alimak i Skellefteå.

Även intresseorganisationer i regionen ser att TUC Yrkeshögskola är en viktig del i kompetenslösningen.

– Utbildningen Elkonstruktör är viktigt för vår region. Det har lönat sig att vi har arbetat tätt med TUC för att få till utbildningen. TUC har varit lyhörda i samverkan med oss och företagen. Vi är mycket positiva till att utbildningen blivit beviljad, säger Martin Bergvall, förbundschef Akademi Norr.


Hybridform - är på plats i snitt en dag i veckan

För att göra utbildningen tillgänglig för så många som möjligt så förläggs programmen i så stor utsträckning som möjligt till distans.

– Vi ser att upptagningsområdet är stort och därför behöver vi hitta en flexibilitet för att det ska fungera. Elkonstruktör är på distans vilket innebär att man kommer till skolan två till tre gånger per termin. När det kommer till Hotel & Restaurant Manager och Redovisningsekonom har vi en hybridform där våra studerande är i skolan i snitt en dag i veckan. Vi hoppas att det gör att fler har möjlighet att våga karriärväxla, berättar Nina Andersson som arbetar som etableringsansvarig på TUC.


Nina Andersson, etableringsansvarig på TUC.
Nina Andersson, etableringsansvarig på TUC.

Programmen kommer att genomföras i samarbete med Campus Skellefteå där TUC leder utbildningen i Campus Skellefteås lokaler.

– Vi är såklart oerhört glada för detta! Dels för att kompetensbehovet inom dessa områden är så stora, dels för att TUC med detta blir en ny aktör att räkna med på Campus Skellefteå vilket är mycket välkommet, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig på Campus Skellefteå.
Kommentare


bottom of page