top of page

Utbildningarna som ger dig jobb i inlandet

Brist på arbete?

Glöm det.

Vissa branscher i Norrlands inland skriker efter personal.

Det här ska du studera till om du vill ha jobb.Stockholm, London eller Malmö. Javisst, det finns många spännande möjligheter i regioner som expanderar. Men många tänker inte ens på de jobbchanser som finns på mindre orter i Sverige. Till exempel i Norrlands inland där vissa branscher har ett massivt behov av kompetens med eftergymnasial utbildning. Till exempel skriker många företag och kommuner efter ingenjörer, lärare och ekonomer. Det visar en färsk kartläggning som kommunalförbundet Akademi Norr låtit göra bland 17 olika kommuner i norra Sveriges inland.Här är kompetensbehovet störst i norra Sveriges inlandskommuner


- Sjuksköterskor

- Socionomer

- Lärare

- Ingenjörer

- Förskollärare

- Ekonomer

Comments


bottom of page