top of page

Här är utbildningarna som du får betalt för att plugga

Stoppar tanken på att vara en fattig student dig från att plugga?

Glöm studieskulder och tänk om. Här är fem utbildningar där du får betalt samtidigt som du studerar.


Deltidsbrandman

Du som anställd deltidsbrandman får utbildningen betald av räddningstjänsten som anställer dig. Utbildningen är totalt sex veckor lång och genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Räddningstjänsten ersätter förlorad inkomst från din arbetsgivare under utbildningen, om det är aktuellt.


Kustbevakare

Under utbildningstiden till kustbevakare är du aspirant och har en tidsbegränsad anställning med lön. Under ditt första år får du 22 000 kronor i månaden, året därpå 26 000 kronor i månaden plus rörliga tillägg, och sista året får du 28 400 kronor i månaden.


Specialistsjuksköterska

Är du sjuksköterska och vill vidareutbilda dig utan att tappa inkomsten? Då kan specialistutbildningen vara något för dig. Den ger dig en utbildningsanställning med full lön och villkor enligt kollektivavtal under specialiststudierna.


Officer

Läser du Försvarsmaktens officersutbildning får du utöver mat och boende, resor vid in- och utryckning, ersättning för mat de helger du inte är på skolan och tillgång till kläder och utrustning. Dessutom tjänar du 140 kronor per dag, skattefritt. Det blir cirka 4 200 kronor i månaden. Utbildningen tar tre år och leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng.


Elektriker

Utbildningen som företagslärling pågår i två år och erbjuder 1 000 timmar skolförlagd utbildning med lärare i kombination med arbete.

Du anställs av ett företag redan första dagen och får lön under hela tiden.


bottom of page